Zgłoś film

W tym roku do Szczecin European Film Festival swoje produkcje twórcy mogą zgłaszać do czterech sekcji konkursowych: 
  1. Konkurs Europejski filmów dokumentalnych, którego głównym celem jest poszukiwanie produkcji, które poszerzają pojęcie kina dokumentalnego oraz przełamują jego stereotypowe postrzeganie.
  2. TELEFON ART, czyli międzynarodowy konkurs filmów powstałych spontanicznie, nakręconych telefonem komórkowym lub innym „podręcznym” sprzętem rejestrującym obraz i dźwięk. Tematyka i technika wykonania filmu jest dowolna, mogą to być dokumenty, fabuły, reportaże, animacje, video art. 
  3. POP SEFF, światowy konkurs krótkich filmowych form muzycznych, czyli teledysków. Poszukiwane są produkcje przełamujące standardowe formy gatunku, w których obraz odgrywa równie istotną rolę co opisująca go muzyka. 
  4. Zachodniopomorskie Shorty, siódma edycja konkursu prezentującego najnowsze i najciekawsze produkcje filmowe twórców związanych z województwem zachodniopomorskim. 

Znajdujesz się na stronie archiwalnej. Przejdź do serwisu aktualnej edycji Festiwalu.

Udostępnij: