Polsko-Niemiecki Zespół Selekcjonerów

Wyboru najlepszych filmów do Konkursu Europejskiego SEFF'17 dokonają członkowie Polsko-Niemieckiego Zespołu Selekcjonerów. A mianowicie:

 

Jörg Foth – urodzony w Berlinie w 1949 roku. Ukończył reżyserię na Filmuniversität Babelsberg Konrad Wolf w Poczdamie. W 1977 roku rozpoczął pracę jako asystent reżysera w telewizji NRD, następnie na tym samym stanowisku pracował w studiu filmowym DEFA, gdzie w późniejszym czasie zaczął pracować jako reżyser filmów fabularnych. Od 1985 roku zajmował się w studiu DEFA również reżyserią filmów dokumentalnych. Od 1991 roku reżyser-freelancer. Reżyser kilkudziesięciu filmów fabularnych i dokumentalnych, a także sztuk teatralnych.

 

dr Bartosz Wójcik – dyplomowany menadżer kultury, Prezes Stowarzyszenia OFFicyna, szef miejsca sztuki OFFicyna, kurator i organizator projektów artystycznych w tym dyrektor artystyczny Szczecin European Film Festival (do 2012 dyrektor EFFD dokumentART), członek Komisji Programowej; specjalista w zakresie stosunków polsko-niemieckich w dziedzinie kultury i sztuki; tłumacz; artysta multimedialny; stypendysta rządu niemieckiego (1995), austriackiego (1997-1998), Fundacji im. Friedricha Naumanna (2001-2004). Laureat grantu Narodowego Banku Polskiego "młodym twórcom regionu" 2004. Doktor nauk humanistycznych, wykładowca Uniwersytetu Szczecińskiego. Związany z OFFicyną od początku jej istnienia.

 

 

Damian Romaniak – urodzony w 1985 r. Filmoznawca, literaturoznawca, Doktor Nauk Humanistycznych na Wydziale Filologicznym US, animator kultury filmowej, krytyk filmowy, publicysta, wykładowca. W Szczecinie był gospodarzem cyklu "Kino Konesera" w multipleksach Helios, prowadzi również Akademicki Klub Filmowy "Cyklino", autor artykułów z zakresu filmu oraz literatury (m.in. "Współczesne interpretacje Gabinetu doktora Caligari Roberta Wiena", "Kafka według Wellesa. Wokół problemów filmowej adaptacji Procesu, Andrzeja Żuławskiego przekraczanie granic"). Współredaktor i współautor naukowego tomu "Język, literatura i kultura – razem czy osobno?". Stale współpracuje z kwartalnikiem literackokulturalnym "eleWator" oraz portalem Horror Online, w którym jest redaktorem działu recenzji filmowych. Obecnie współgospodarz DKF-u Konfrontacje w Akademii Sztuki w Szczecinie.

 
Przestrzeń dla Zespołu udostępniona przez Centrum Przemysłów Kreatywnych
 

 

Znajdujesz się na stronie archiwalnej. Przejdź do serwisu aktualnej edycji Festiwalu.

Udostępnij: