Jakub Wróblewski

O artyście

Artysta multimedialny, operator. Zajmuje się wideo, narracją, teorią filmu, instalacjami, projektami interaktywnymi. Od 2008 r. pracuje na Wydziale Grafiki Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie (od 2013 na stanowisku adiunkta).

First We Feel Then We Fall / 2016 / http://www.firstwefeelthenwefall.com
Extensive Movie / 2013 / https://vimeo.com/67431485
What if / 2012 / https://vimeo.com/55680679

Przeszłe wydarzenia

Filmy

Znajdujesz się na stronie archiwalnej. Przejdź do serwisu aktualnej edycji Festiwalu.

Udostępnij: