Akredytacje

Zapraszamy aktywnych zawodowo dziennikarzy i reprezentantów branży filmowej do pozyskiwania akredytacji przy Szczecin European Film Festival '17.

 

REGULAMIN


1. Akredytacje przyznawane są bezpłatnie czynnym zawodowo dziennikarzom wszystkich rodzajów mediów oraz reprezentantom szeroko pojętego środowiska filmowego.

2. Akredytacje przyznawane są na podstawie wypełnionego formularza zgłoszeniowego przesłanego na adres festival@seff.pl do 19 października 2017 r.

3. Akredytacja upoważnia do bezpłatnego wstępu na wszystkie wydarzenia festiwalowe oraz umożliwia próbę zaaranżowania indywidualnego spotkania z wybranymi gośćmi Festiwalu. Posiadacze akredytacji otrzymają również komplet drukowanych materiałów promocyjnych, w tym katalog.

4. O sposobie odbioru akredytacji zostaną Państwo poinformowani drogą mailową.

5. Liczba akredytacji jest ograniczona.

6. Organizator zapewnia sobie prawo do negatywnego rozpatrzenia prośby o akredytację bez podania przyczyny.

 

Formularz do pobrania

Znajdujesz się na stronie archiwalnej. Przejdź do serwisu aktualnej edycji Festiwalu.

Udostępnij: