Sellin - Rügen International Film Festival - SEFF on the Road Październik

SEFF on the Road na Rügen International Film Festival

Rügen International Film Festival
Cliff Hotel Sellin
Cliff am Meer 1
Sellin


5.10.2017, 14:00

 

Program:

"Życie cmentarza"
D: Dagmara Pochyła, PL 2017, 1'

Film dokumentuje znajdujący się w Szczecinie i będący jednocześnie parkiem miejskim jeden z największych cmentarzy w Europie. Ta enklawa ciszy, spokoju i imponującej zieleni oraz bogactwa fauny pełna jest życia, co stoi pozornie w sprzeczności do jej funkcji nadrzędnej, czyli miejsca spoczynku umarłych. Refleksja pod postacią głosu towarzysząca obrazom cmentarza pochodzi z wykładu fizyka i teoretyka Nassima Harameina.

The film documents one of the biggest cemeteries in Europe, located in Szczecin, which doubles as a city park. This oasis of quiet, tranquillity, and impressive flora as well as rich fauna is full of life; an apparent contradiction to its chief function, a place of rest for the dead. The reflection in the form of a voice accompanying the images of the cemetery comes from a lecture by physicist and theorist Nassim Haramein.

Oficjalna selekcja – Zachodniopomorskie Shorty w ramach Szczecin European Film Festival '17.

Official selection - West Pomerania Shorts at Szczecin European Film Festival '17.


"Niemiecki Cmentarz Wojenny"
D: Mieczysław Marków, PL 2017, 4'

Przemyślenia dojrzałego człowieka urodzonego bezpośrednio po wojnie. Dzieciństwo, wychowanie, a także indoktrynacja polityczna miały duży wpływ na negatywne postrzeganie lat wojny i Niemców. Zmiany polityczne oraz możliwość poznania "wroga" spowodowały koniecznośc prewartościowania stanowisk. Powstanie niemieckiego cmentarza wojennego na polskiej ziemi jest symbolicznym gestem normalizacji stosunków między Niemcami i Polską.

The musings of a mture man born immediately after the war. His childhood, upbringing, and the political indoctrination have had a great impact on a negative perception of the war period and the Germans. Political changes and the process of getting to know the "enemy" made it necessary to re-evaluate viewpoints. The creation of a German war cementrey on Polish soil is a symbolic gesture of the normalisation of relations between German and Poles.

Oficjalna selekcja – Zachodniopomorskie Shorty w ramach Szczecin European Film Festival '17.

Official selection - West Pomerania Shorts at Szczecin European Film Festival '17.


"Bajka o powstaniu czarnej dziury"
D: Karolina Gołębiowska, PL 2017, 5'

Opowieść o psie Rulonie, który po spożyciu tajemniczej karmy zaczyna latać. Postanawia spełnić marzenia i leci w kosmos, gdzie napotyka morze słodyczy. Rulon nie potrafi opanować swojego apetytu. W pewnym momencie dopada go jednak samotność, postanawia więc wrócić do domu. Okazuje się to niemożliwe, ponieważ stał się jamnikiem dłuższym niż Ziemia. Lewituje więc w przestrzeni kosmicznej, pochłaniając wszystko, co napotka na swojej drodze.

A story about the dog Rulon, who, after consuming some mysterious food, starts to fly. He decides to fulfil his dreams and fly off into space, where he encounters a sea of sweets. Rulon cannot control his appetite. At some point, however, he starts to get lonely, so he decides to return home. This turns out to be impossible because he has become a dachshund longer than the Earth. He thus drifts throughout the cosmos, devouring everything that he encounters in his path.

Wyróżnienie w konkursie Zachodniopomorskie Shorty w ramach Szczecin European Film Festival '17.

Honourable mention in the West Pomerania Shorts at Szczecin European Film Festival '17.


"Pan Charon"
D: Mateusz Żegliński, PL 2017, 11'

Dokument kreacyjny. To filmowy portret mieszkającego w Wałbrzychu grabarza Grzegorza rejestrujący jeden dzień jego pracy. Film powstał jako etiuda studencka na Wydziale Malarstwa i Nowych Mediów Akademii Sztuki w Szczecinie. Otrzymał m.in. II nagrodę na 11. Festiwalu IN OUT 2017, II nagrodę na 6. Festiwalu Filmów Antydepresyjnych „Relanium” 2017 w Łodzi oraz nagrodę w kategorii najlepszy film 3. Festiwalu Filmów Dokumentalnych 2016 w Częstochowie.

A creational documentary. This is a film portrait of Grzegorz, a gravedigger living in Wałbrzych, recording one day of his work. The film was created as a student’s short film study at the Department of Painting and New Media at the Academy of Art in Szczecin. It was awarded, among others, 2nd prize at the 11th IN OUT Festival 2017, 2nd prize at the 6th Anti-depressive Film Festival “Relanium” 2017 in Łódź, as well as a prize in the “Best Film” category at the 3rd Documentary Film Festival 2016 in Częstochowa.

Nagrody za najbardziej intrygujący film w konkursie Zachodniopomorskie Shorty, ufundowane przez firmę AVID Technology Poland i Dyrektora Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie w ramach Szczecin European Film Festival '17.

Awards for the most intruguing film in the West Pomerania Shorts compettion, funded by the company AVID Technology Poland and the Director of the Pomeranian Dukes' Castle in Szczecin at Szczecin European Film Festival '17.


Więcej informacji na / More info at:
http://europeanfilmfestival.szczecin.pl/

Współfinansowanie / Co-funded by:
Gmina Miasto Szczecin, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Polski Instytut Sztuki Filmowej, Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopolskiego.

Patronat honorowy / Patrons of honour:
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Prezydenta Miasta Szczecin, Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego.

Partner / Partnership:
Rügen International Film Festival

Organizator / Organiser:
Stowarzyszenie OFFicyna
 

Znajdujesz się na stronie archiwalnej. Przejdź do serwisu aktualnej edycji Festiwalu.

Udostępnij: